Честа питања

Како се одвија адаптација детета?

Препоручено време боравка у вртићу првих неколико дана је барем сат времена. Ако дете одмах покаже интересовање да остане у вртићу дуже, утолико боље.

Који су начини комуникације вртића и родитеља?

Свакодневно,на крају дана, васпитач (или дежурни васпитач) усмено преноси родитељу утиске о неги, интеракцији и раду детета. За средњу и старију групу, родитељи електронским путем добијају план рада за наредну недељу. На исти начин добијају увид у рад на часовима енглеског. Једном месечно организујемо Отворена врата, по један дан за за сваку васпитну групу. Родитељски састанци организују се обавезно у септембру и јуну, а остали према потреби.