Материјали

Монтесори материјали су груписани у пет категорија, са циљем да дете самостално дође до решења путем покушаја и контроле грешке:

  1. ПРАКТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ– нпр.предмети за постављање стола, за чишћење, за заливање биљака и сл. Вежбе које се обављају коришћењем практичног материјала имају за циљ развој хигијенских навика, правилног коришћења прибора, бриге о другима, али и самосталности, одговорног коришћења слободе и самопоуздања.
  2. СЕНЗОРНИ МАТЕРИЈАЛ – материјал намењен мотивисању тзв. упијајућег ума, који усваја све што кроз чула прима из околине као информацију.
  3. ЈЕЗИЧКИ МАТЕРИЈАЛ – циљ је подстицање развоја говора и богаћења речника. Вежбају се и прецизност, фина моторика, вољна контрола покрета, али и многе друге способности везане уз говор.
  4. МАТЕМАТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ – дете се мотивише да апстрактне математичке појмове доживи на конкретан начин, како би у будућности лакше савладало компликованије математичке операције.
  5. КОСМИЧКИ МАТЕРИЈАЛ – базира се на основама из природних наука, како би дете што темељније упознало свет у коме живи.