Naslovna

У нашој установи деци је прилагођен сваки кутак у соби, како би што пре развила самосталност у руковању предметима из свакодневног живота. Деца раде са оригиналним монтесори материјалима, индивидуално, са минималним уплитом васпитача, како би се подстакао дечји истраживачки дух. Циљ је да деца дођу до сазнања која ће им помоћи у каснијем решавању апстрактних задатака.

О Вашем детету брину искусни васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, педагози и други стручни сарадници. Директно, електронским путем, писаним извештајима о напредовању детета, видео приказима у контакту смо са родитељима. Кроз излете, презентације занимања, гостовања уметника, позоришта, посете институцијама од значаја, стварамо радознало и самостално дете.

Рад са монтесори материјалима почиње презентовањем, пролази кроз неколико фаза да би се дете свим чулима упознало са материјом. На крају, дете је способно да само презентује материјал.Осим рада са монтесори материјалима, деца раде на пројектима, опет у етапама да би тако стечено знање било употребно знање, притом стечено кроз игру.

Е-маил | montesorivrtic@gmail.com
Tелефон | +381.11.77.01.160
Aдреса | Omladinskih Brigada 86i