Субвенције

Услове за остварење права на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи испуњавају родитељи :

  • који су држављани Републике Србије
  • чија је дете пријављено на територији града Београда
  • чије дете није добило место у државном вртићу. Са потврдом да је дете одбијено у државном вртићу родитељи долазе у нашу Предшколску установу и са истом потписују уговор о боравку детета према цени по којој Установа послује. Након тога, родитељи одлазе у Секретаријат за образовање и дечју заштиту (Краљице Марије 1/ XVIII) и тамо предају:
  • захтев за остваривање права на надокнаду дела трошкова (може се преузети са сајта Секретаријата);
  • изјаву уз захтев за остваривање права на надокнаду дела трошкова (може се преузети са сајта Секретаријата);
  • оригинал потврду да дете није уписано у државни вртић због недовољно капацитета;
  • извод из Матичне књиге рођених за дете, односно решење Центра за социјални рад о статусу родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља;
  • уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева;
  • фотокопију очитане личне карте подносиоца захтева;
  • фотокопију уговора са приватном предшколском установом.

 

Сваког месеца, корисник (родитељ) у обавези је да пуну цену уплати на жиро рачун установе до петог дана у месецу. Даље прослеђивање евиденција Градској управи врши вртић.